Άμεση αποκατάσταση και επαναλειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Αργοστολίου

  Πολιτισμός

Συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και την Περιφέρεια για την άμεση αποκατάσταση και επαναλειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Αργοστολίου.