Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη με κάθε τρόπο του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς

  Υγεία

Άμεση προτεραιότητα αποτελεί η στήριξη με κάθε τρόπο του Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλονιάς. Το Νοσοκομείο μπορεί να μην είναι αρμοδιότητα του Δήμου αλλά ο Δήμος θα αγωνιστεί για την άψογη λειτουργία και αναβάθμισή του με κάθε τρόπο.