Έγκαιρος προγραμματισμός και στήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων σε όλη την περιφέρεια του Δήμου

  Πολιτισμός

Έγκαιρος προγραμματισμός και στήριξη πολιτιστικών εκδηλώσεων σε όλη την περιφέρεια του Δήμου κατά τη θερινή περίοδο κάτω από τον συντονισμό της ΚΕΔΗΚΕ και της «Επιτροπής Πολιτισμού». Δημιουργία προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων όχι μόνο για τους θερινούς μήνες αλλά και για τη χειμερινή περίοδο.