Ίδρυση Δημοτικών Ιατρείων ή ΚΕΠ Υγείας όπου κρίνεται απαραίτητο

  Υγεία

Κατάρτιση, σε συνεργασία με τη Διοίκηση της Υγειονομικής Περιφέρειας, του Υγειονομικού Χάρτη της Κεφαλονιάς, με ίδρυση Δημοτικών Ιατρείων ή ΚΕΠ Υγείας όπου κρίνεται απαραίτητο.