Ανάδειξη και συνεχή συντήρηση των εμβληματικών πολιτιστικών υποδομών του Δήμου

  Πολιτισμός

Ανάδειξη και συνεχή συντήρηση των εμβληματικών πολιτιστικών υποδομών του Δήμου (π.χ. Φανάρι Αγ. Θεοδώρων, Ρωμαϊκή βίλα Σκάλας, Τάφων Τζανάτων, Κάστρο Αγ. Γεωργίου, Κυκλώπεια τείχη) αλλά και όλων των χώρων πολιτισμού (θέατρα, πολιτιστικά κέντρα κτλ).