Ανάπτυξη και επέκταση του προγράμματος “μπλε σημαία”

  Περιβάλλον

Ανάπτυξη και επέκταση του προγράμματος “μπλε σημαία” στις παραλίες του Δήμου.