Αναβάθμιση και θεσμοθέτηση της σχέσης του Δήμου με τον Ιατρικό Σύλλογο Κεφαλονιάς

  Υγεία

Αναβάθμιση και θεσμοθέτηση της σχέσης του Δήμου με τον Ιατρικό Σύλλογο Κεφαλονιάς. Ο Ιατρικός Σύλλογος θα αποτελεί τον σύμβουλο του Δήμου σε θέματα υγείας και βασικό συνεργάτη στην διεκδίκηση όλων των δίκαιων αιτημάτων των γιατρών και των πολιτών σε θέματα υγείας.