Αναβάθμιση και προστασία του Εθνικού Δρυμού Αίνου

  Περιβάλλον

Αναβάθμιση και προστασία του Εθνικού Δρυμού Αίνου. Ανακατασκευή παιδικών χαρών και άλλων εγκαταστάσεων σε συνεργασία με την Περιφέρεια. Αξιοποίηση του ορεινού καταφυγίου ώστε να είναι επισκέψιμο.