Αναβάθμιση της συνεργασίας του Δήμου με τους συλλόγους Κεφαλλήνων της Αθήνας και της υπόλοιπης Ελλάδας

Αναβάθμιση της συνεργασίας του Δήμου με τους συλλόγους Κεφαλλήνων της Αθήνας και της υπόλοιπης Ελλάδας. Ουσιαστική ενημέρωση των συλλόγων από τον Δήμο και συνεργασία για εκδηλώσεις.