Αναβάθμιση του Website του Δήμου τόσο σε λειτουργικότητα όσο και σε περιεχόμενο

  Τεχνολογία και Καινοτομία

Αναβάθμιση του Website του Δήμου τόσο σε λειτουργικότητα όσο και σε περιεχόμενο ώστε να αποτελεί τον καθρέφτη των δραστηριοτήτων του Δήμου και βασικό στοιχείο διαφάνειας στη λειτουργία του.