Ανακαίνιση των wc δημόσιας χρήσης που λειτουργούν σήμερα

  Καθημερινότητα

Ανακαίνιση των wc δημόσιας χρήσης που λειτουργούν σήμερα και τουλάχιστον μια εγκατάσταση σε κάθε δημοτική ενότητα. Αναβάθμισή τους με προσθήκη αποδυτηρίων και χώρων περιποίησης μωρών.