Αναλυτική καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και των κληροδοτημάτων

  Τεχνολογία και Καινοτομία

Αναλυτική καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και των κληροδοτημάτων σε ειδική Βάση Δεδομένων, προσβάσιμη από όλους τους πολίτες μέσω Διαδικτύου.