Αντικατάσταση των σωλήνων αμιάντου σε ολόκληρο το δίκτυο του Δήμου Αργοστολίου

  Καθημερινότητα

Αντικατάσταση των σωλήνων αμιάντου σε ολόκληρο το δίκτυο του Δήμου Αργοστολίου (όπου ακόμη υπάρχουν).