Αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Θαλασσόμυλου

  Πολιτισμός

Αξιοποίηση των εγκαταστάσεων του Θαλασσόμυλου και χρήση του για ψυχαγωγικούς και πολιτιστικούς σκοπούς.