Αποπεράτωση και λειτουργία του Ναυτικού Μουσείου στα Φάρσα

  Πολιτισμός

Αποπεράτωση και λειτουργία του Ναυτικού Μουσείου στα Φάρσα.