Ασκήσεις εφαρμογής σχεδίων έκτακτης ανάγκης πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου

  Πολιτική Προστασία

Ασκήσεις εφαρμογής σχεδίων έκτακτης ανάγκης πριν την έναρξη της τουριστικής περιόδου, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων φορέων για τη διατήρηση υψηλής ετοιμότητας σε παν ενδεχόμενο.