Ασύρματο δίκτυο σε σχολεία, πλατείες, δημόσια κτίρια και τουριστικούς χώρους

  Τεχνολογία και Καινοτομία

Ασύρματο δίκτυο σε σχολεία, πλατείες, δημόσια κτίρια και τουριστικούς χώρους με στόχο ολόκληρος ο Δήμος να μπορεί να έχει πρόσβαση σε Δημοτικό Wi-Fi δίκτυο.