Βιολογικοί καθαρισμοί

  Περιβάλλον

Επέκταση του Βιολογικού καθαρισμού στο Αργοστόλι και ολοκλήρωση/εύρυθμη λειτουργία Βιολογικού Σκάλας.