Δημιουργία ανεξάρτητου γραφείου καταγραφής και ανάλυσης όλων των διαθέσιμων δεδομένων του Δήμου

  Τεχνολογία και Καινοτομία

Δημιουργία ανεξάρτητου γραφείου καταγραφής και ανάλυσης όλων των διαθέσιμων δεδομένων του Δήμου. Ζούμε στην εποχή των μεγάλων δεδομένων (big data) και η ανάλυσή τους οδηγεί σε συμπεράσματα που αποτελούν τη βάση για τεκμηριωμένες αποφάσεις και δράσεις. Περιοδική συλλογή και στατιστική επεξεργασία όλων των δεδομένων του Δήμου και της λειτουργίας του. Δημοσιοποίηση στο website του Δήμου. Ενδεικτικά δεδομένα που θα συλλέγονται: Τουριστικές αφίξεις (από όλες τις πύλες εισόδου), κίνηση στους δρόμους, δημογραφικά δεδομένα, κατοικίες, διεκπεραίωση αιτημάτων, χρηματοοικονομικά δεδομένα κ.α.