Δημιουργία ανοιχτής βάσης δεδομένων με φωτογραφικό και πολυμεσικό τουριστικό περιεχόμενο

  Τουρισμός

Δημιουργία ανοιχτής βάσης δεδομένων με φωτογραφικό και πολυμεσικό τουριστικό περιεχόμενο (φωτογραφίες & video) για ελεύθερη χρήση από τις τουριστικές επιχειρήσεις του Δήμου Αργοστολίου.