Δημιουργία γραφείου του Δήμου στην Αθήνα

Δημιουργία γραφείου του Δήμου στην Αθήνα σε συνεργασία με τους Συλλόγους Κεφαλλήνων της Αθήνας για την εξυπηρέτηση των ετεροδημοτών και της Νεολαίας.