Δημιουργία δημοτικών καφενείων σε χωριά όπου έκλεισαν τα καφενεία λόγω κρίσης

  Καθημερινότητα

Δημιουργία δημοτικών καφενείων σε χωριά όπου έκλεισαν τα καφενεία λόγω κρίσης.