Δημιουργία εβδομαδιαίων ή μηνιαίων υπαίθριων αγορών σε κάθε Δημοτική ενότητα

Δημιουργία εβδομαδιαίων ή μηνιαίων υπαίθριων αγορών σε κάθε Δημοτική ενότητα όπου οι κάτοικοι θα μπορούν να πωλούν τοπικά προϊόντα και προϊόντα κατασκευής/παρασκευής τους.