Δημιουργία εγκαταστάσεων πρόσβασης ΑΜεΑ και ατόμων τρίτης ηλικίας σε όσες παραλίες του Δήμου είναι εφικτό

  Τουρισμός

Δημιουργία εγκαταστάσεων πρόσβασης ΑΜΕΑ και ατόμων τρίτης ηλικίας σε όσες παραλίες του Δήμου είναι εφικτό.