Δημιουργία Επιτροπής Αθλητισμού με εκπροσώπηση όλων των αθλητικών συλλόγων και φορέων

  Αθλητισμός

Δημιουργία Επιτροπής Αθλητισμού με εκπροσώπηση όλων των αθλητικών συλλόγων και φορέων για τον προγραμματισμό λειτουργίας, τη διαχείριση και συντήρηση των χώρων άθλησης του Δήμου.