Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου επαγγελματιών ανά κατηγορία υπηρεσίας και προϊόντος για αναθέσεις και διαγωνισμούς

Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου επαγγελματιών ανά κατηγορία υπηρεσίας και προϊόντος. Μέσω του μητρώου θα καλούνται να καταθέτουν προσφορές όλοι οι επαγγελματίες πριν από κάθε ανάθεση ή προμήθεια από τον Δήμο.