Δημιουργία και εγκατάσταση σε μία εκ των δημοτικών παραλιών beach soccer

  Αθλητισμός

Δημιουργία και εγκατάσταση σε μία εκ των δημοτικών παραλιών beach soccer σε συνεργασία με την ΕΠΟ.