Δημιουργία και συντήρηση γηπέδων 5Χ5 και γηπέδων μπάσκετ σε κάθε κοινότητα του Δήμου

  Αθλητισμός

Δημιουργία και συντήρηση γηπέδων 5Χ5 και γηπέδων μπάσκετ σε κάθε κοινότητα του Δήμου.