Δημιουργία μητρώου Κεφαλονιτών επιστημόνων σε όλο τον κόσμο

  Τεχνολογία και Καινοτομία

Δημιουργία μητρώου Κεφαλονιτών επιστημόνων σε όλο τον κόσμο. Το μητρώο θα συντηρείται και θα ενημερώνεται από τον Δήμο Αργοστολίου και σκοπός είναι η δικτύωση όλων των Κεφαλλήνων επιστημόνων ώστε να μπορέσουν να συμβάλουν στην ανάπτυξη του τόπου με προτάσεις, την μεγάλη επιστημονική τους επάρκεια και τις καινοτόμες ιδέες τους.