Δημιουργία νέας δομής με την ονομασία «Σχολή γονέων»

  Κοινωνική αλληλεγγύη

Δημιουργία νέας δομής με την ονομασία «Σχολή γονέων» που θα επικουρεί τους γονείς τόσο πριν όσο και μετά την απόκτηση παιδιού σε θέματα πρακτικά (υγεία, ανάπτυξη παιδιού, δημιουργική απασχόληση κτλ) όσο και σε θέματα ψυχολογικής στήριξης.