Δημιουργία περιπατητικών διαδρομών ιστορικού χαρακτήρα με τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης

  Τουρισμός

Δημιουργία περιπατητικών διαδρομών ιστορικού χαρακτήρα με τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης. Τέτοιες διαδρομές θα μπορούσαν να είναι: Διαδρομή 1: Ξενία έως τηλέγραφο με αναφορά στον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο , Διαδρομή 2: Νάπιερ έως Βρετανικό νεκροταφείο με αναφορές στην Βρετανική περίοδο κτλ. Αντίστοιχες διαδρομές μπορούν να γίνουν σε όλες τις δημοτικές ενότητες.