Δημιουργία περιπατητικών διαδρομών

  Καθημερινότητα, Περιβάλλον

Δημιουργία περιπατητικών διαδρομών τόσο στην πόλη του Αργοστολίου όσο και σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.