Δημιουργία ποδηλατόδρομων σε όλες τις Δημοτικές ενότητες

  Καθημερινότητα, Περιβάλλον

Δημιουργία ποδηλατόδρομων σε όλες τις Δημοτικές ενότητες και κίνητρα για την κίνηση με ποδήλατο.