Δημιουργία προγραμμάτων ενημέρωσης (καμπάνιες) των πολιτών σχετικά με δράσεις του Δήμου

Το γραφείο επικοινωνίας του Δήμου θα είναι επιφορτισμένο και με τη δημιουργία προγραμμάτων ενημέρωσης (καμπάνιες) των πολιτών σχετικά με δράσεις του Δήμου : καμπάνια ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανακύκλωση , απαγόρευση καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, παράνομο παρκάρισμα σε ράμπες ΑΜΕΑ κλπ.