Δημιουργία προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής

  Υγεία

Δημιουργία προγραμμάτων προληπτικής ιατρικής. Σε τακτά διαστήματα και σε συνεργασία με τους πολιτιστικούς συλλόγους ανα κοινότητα, ενημερώσεις ευαισθητοποίησης του αγροτικού πληθυσμού (και όχι μόνο) για θέματα υγείας (κίνδυνοι από την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων, την καύση πλαστικών, την έκθεση στον ήλιο χωρίς προστασία), δωρεάν έλεγχοι (ψηλάφηση μαστού, τεστ ΠΑΠ, έλεγχος δέρματος κλπ).