Δημιουργία Συμβουλίου αποδήμων

Ο Δήμος Αργοστολίου θα αναλάβει κεντρικό ρόλο στην επικοινωνία με τους συλλόγους και την Ομοσπονδία των απανταχού Κεφαλονιτών. Θα δημιουργηθεί το Συμβούλιο των αποδήμων στο οποίο θα συμμετέχουν μέλη απ’όλους τους Συλλόγους Κεφαλονιτών του κόσμου αλλά και εκλεγμένους από όλους τους Συλλόγους του κόσμου εκπροσώπους τους στην Κεφαλονιά. Το συμβούλιο θα εισηγείται θέματα που αφορούν τους απόδημους στο Δημοτικό Συμβούλιο καθώς και τους τρόπους που μπορούν να συμβάλουν οι απόδημοι στην ανάπτυξη του νησιού. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε μια έμμεση ψήφο και λόγο στους απόδημους έως ότου θεσμοθετηθεί η ψήφος τους από την Πολιτεία κάτι που θα επιδιώξουμε με όλες μας τις δυνάμεις.