Δημιουργία Συμβουλευτικού οργάνου με την ονομασία «Συμβούλιο τρίτης ηλικίας»

  Κοινωνική αλληλεγγύη

Δημιουργία Συμβουλευτικού οργάνου με την ονομασία «Συμβούλιο τρίτης ηλικίας» με συμμετοχή όλων των προέδρων συλλόγων συνταξιούχων από ολόκληρο τον Δήμο. Το όργανο θα είναι υπεύθυνο για την κατάθεση προτάσεων σχετικά με τους συνταξιούχους και την τρίτη ηλικία.