Δημιουργία συμβουλευτικού οργάνου με την ονομασία «Συμβούλιο Νεολαίας»

  Παιδεία

Δημιουργία συμβουλευτικού οργάνου με την ονομασία «Συμβούλιο Νεολαίας» με συμμετοχή όλων των προέδρων 15μελών συμβουλίων από ολόκληρο τον Δήμο. Το όργανο θα είναι υπεύθυνο για την κατάθεση προτάσεων σχετικά με τη Νεολαία και την καλύτερη λειτουργία των σχολείων.