Δημιουργία τράπεζας χρόνου

  Κοινωνική αλληλεγγύη

Δημιουργία τράπεζας χρόνου στο πλαίσιο της οποίας, ο εθελοντής προσφέρει μια ώρα από το χρόνο του π.χ. ο καθηγητής, ο ηλεκτρολόγος εισπράττοντας μια ώρα άλλων υπηρεσιών που έχει ανάγκη π.χ. καθαριότητα ή μαγείρεμα. Ενισχύεται η αλληλεγγύη, η ισότητα, η δικαιοσύνη και η προσφορά μεταξύ των μελών ανεξάρτητα από την εξειδίκευση ή οχι καθενός, εξαλείφοντας τα αισθήματα κατωτερότητας που προάγει ο όρος φιλανθρωπία.