Διαβούλευση για μεταστέγαση σχολείων

  Παιδεία

Διαβούλευση με την εκπαιδευτική κοινότητα, τους γονείς και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για πιθανή μετεγκατάσταση του Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου που λειτουργεί σήμερα στα Περατάτα.