Διαβούλευση για τις δυνατότητες ορθής λειτουργίας του πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στα Διλινάτα

  Παιδεία

Διαβούλευση για τις δυνατότητες ορθής λειτουργίας του πάρκου Κυκλοφοριακής Αγωγής στα Διλινάτα (δημιουργία σχολικού προγράμματος επισκέψεων κτλ) ή μετεγκατάσταση του και δημιουργία αθλητικών ή άλλων εγκαταστάσεων στη θέση του.