Διαβούλευση με τους επαγγελματίες για την ενδεχόμενη επέκταση της ΒΙΠΕ Αργοστολίου