Διασύνδεση των υπηρεσιών υγείας με τις δομές πρόνοιας του Δήμου

  Υγεία

Διασύνδεση των υπηρεσιών υγείας με τις δομές πρόνοιας του Δήμου. Ενίσχυση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» με νοσηλευτικό προσωπικό για την παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών υγείας κατ’ οίκον.