Διεκδίκηση & αξιοποίηση χρηματοδοτήσεων

Διεκδίκηση & αξιοποίηση με κάθε τρόπο των διαθέσιμων πόρων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 αλλά και όλα τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που είναι (ή θα είναι σύντομα) διαθέσιμα μέσω της αναβαθμισμένης Διεύθυνσης Προγραμματισμού του Δήμου.