Διεκδίκηση της επιστροφής του κτιρίου του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στον Δήμο

  Κοινωνική αλληλεγγύη

Διεκδίκηση της επιστροφής του κτιρίου του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ στον Δήμο και χρήση του για τον κοινωνικό σκοπό για τον οποίο δημιουργήθηκε.