Διερεύνηση της προμήθειας και λειτουργίας μεταφορικού μέσου

  Υγεία

Διερεύνηση της προμήθειας και λειτουργίας μεταφορικού μέσου (ελικοπτέρου ή μικρού αεροπλάνου) για την έκτακτη διακομιδή ασθενών εκτός Κεφαλονιάς (νοσοκομεία Πάτρας, Αθήνας) ή την μεταφορά έκτακτων περιστατικών από μέρη του νησιού που είναι μακριά από το Αργοστόλι (π.χ. Φισκάρδο). Με την δημιουργία των υδατοδρομίων, μια πιθανή λύση θα ήταν και υδροπλάνο. Το θέμα πρέπει να διερευνηθεί ως προς το κόστος αλλά υπάρχουν πολλές λύσεις που μπορούν να δοθούν (ΠΕΔ, Περιφέρεια).