Διεύρυνση της συγκοινωνίας ανάμεσα στο Αργοστόλι και όλες τις άλλες περιοχές του Δήμου και το Αεροδρόμιο

  Καθημερινότητα

Συνεργασία με το ΚΤΕΛ για την διεύρυνση της συγκοινωνίας ανάμεσα στο Αργοστόλι και όλες τις άλλες περιοχές του Δήμου και το Αεροδρόμιο.