Δράσεις για την ενίσχυση του πρασίνου σε όλο τον Δήμο

  Περιβάλλον

Δράσεις για την ενίσχυση του πρασίνου σε όλο τον Δήμο, ιδιαίτερα στις πόλεις και τα χωριά. Διαβούλευση με όλες τις τοπικές κοινότητες για δημιουργία προγραμμάτων ενίσχυσης του πρασίνου (δέντρα, φυτά κτλ). Δασοπροστασία, καθαρισμοί χόρτων στους δρόμους και στα άλση.