Εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων και ηλεκτρικών οχημάτων

  Ενέργεια

Εγκατάσταση συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων και ηλεκτρικών οχημάτων και σύνδεση με τα δημόσια μέσα μεταφοράς.