Εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων

  Καθημερινότητα, Περιβάλλον

Εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων (σε συνεργασία με τις ζωοφιλικές οργανώσεις) βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας του οποίου οι βασικοί στόχοι θα είναι: Περισυλλογή, Κτηνιατρική εξέταση, Αποπαρασίτωση, Εμβολιασμός, Στείρωση και Υιοθεσία. Ενημέρωση των πολιτών και κατασκευή σύγχρονου προσωρινού χώρου φιλοξενίας.